Slovak Deserts Have Tremendous Success
in the Windsor Community

[Previous Article]  [List of Articles]  [Next Article]

Slovenské zákusky majú úspech v pospolitosti vo Windsore

Ondrej Miháľ

Slováci vo Windsore, z ktorých prvý imigrant na pôde dnešného Windsoru je od roku 1908, majú dnes veľmi silnú a živú slovenskú komunitu. V samotnom meste sú štyri slovenské kostoly - gréckokatolícky, rímskokatolícky, baptistický a evanjelický. Na svojich cestách som sa tam stretol so zaujímavými aktivitami evanjelických veriacich. O tom, koľko práce pre všetkých dokážu urobiť nadšení dôchodcovia, mi porozprávala pani Mária Zimová z windsorského kostola Nativity Lutheran Church (slovenská ev. a. v. cirkev Narodenia Krista Pána).

Keďže som bol som prekvapený ich úspechom, s pani Zimovou som urobil interview. Prišla z Juhoslávie ako dieťa ešte v r. 1937.

Keď sa v komunite konečne rozhodli, že budú mať svojho farára zo Slovenska Rastislava Mičovského, začali piecť dolnozemské zákusky a variť dolnozemské jedlá. Farnosť bola založená ešte v r. 1928, ale dovtedy vždy bola financovaná synodou Zion. Pani Mária hovorila o tom, ako začali prevádzkovať kuchyňu, ktorá funguje teraz už ôsmy rok. Najprv začali len tak po troške pani Zuzka Kukučková aj s dvomi ženami, ale teraz sa to rozbehlo. V utorok pečú koláče, v stredu idú nakúpiť, čo potrebujú, vo štvrtok chystajú sarmu (plnenú papriku), pirohy a pod. Každý štvrtok chodia  Červenákovci, ktorí sú už na dôchodku, Zimovci, Beličkovci, Janko Hriešik a Zuzka Kukučková a niekedy vo štvrtok prídu pomôcť aj Kuštrovci. Takto pracujú vo štvrtok od rána do tretej - štvrtej popoludní. V piatok ráno pani Zimová so Zuzkou začnú chystať varenie a o deviatej sa pridajú potom aj ďalšie - Helenka Sokolíková, Marta Deakovská a Irenka Geceľovská, ktoré sú predavačky a tiež chystajú pirohy. O jedenástej otvárajú, ale vtedy je už treba sa chytať do roboty plným prúdom. Je otvorené až do šiestej večer.

Na otázku, aký je osud peňazí, ktoré takto zarobia, som dostal odpoveď, že to všetko je „volunteer“, dobrovoľnícke, a všetko ide na kostol. Takto ho vydržiavajú, pretože je ich veľmi málo, len tak okolo 100 duší. Mnohí z komunity ani do kostola nechodia. Mladí vraj nemôžu veľmi pomôcť, lebo neustále pracujú, takže takto pomáhajú seniori. Z toho vydržiavajú pána farára a platia si aj kostol. Teraz dali na kostol nové okná, v pláne majú dať urobiť i novú strechu. Aj na fare sú už trocha staré okná, takže tie by chceli tiež vymeniť, ak im však dá Pán Boh zdravia, pretože takto pomáhať sú k dispozícii trvalo len piati.

Na to, ako prijíma windsorská pospolitosť tieto slovenské jedlá, pani Mária odpovedala, že všetci sem chodia veľmi radi. Hovoria, že je to “excellent food“ alebo výborné jedlá. Varia podľa receptov tak, ako kedysi v ich dolnozemskom kraji. Jedlá sa teda stále pripravujú „po ich“, nie ako v reštaurácii, ale tak, ako doma. Napríklad keď sú pirohy, tak sa tam priloží aj pražená slaninka, aj cibuľka, aj smotánka a tak podobne.

Všetci návštevníci Windsoru sú vítaní v milom a pohostinnom domáckom prostredí tejto slovenskej kuchyne. Môže ich hriať vedomie, že zakúpením akéhokoľvek výrobku, či jedla prispejú tiež svojou troškou k zveľadeniu farnosti, ktorej „svetský“ chod pomáhajú zabezpečiť šikovní dôchodcovia. Želáme im, nech im Pán Boh požehná veľa zdravia a síl, aby mohli aj naďalej pokračovať v tejto Bohu milej činnosti.

[Previous Article]  [List of Articles]  [Next Article]

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002