The Slovak Canadian Cultural and Heritage Centre (SCCHC) has initiated the exhibit project namedSlovaks in Canada whereby all interested Slovak Canadian organizations will jointly present the history of Slovaks in Canada over the last 120 years, in a major one-time exhibit.

The exhibit will foster awareness of Slovak Canadians, both in Canada and in the Slovak Republic.  Within the current scope of the project are numerous exhibits in both Canada and  Slovakia (Bratislava) composed of Slovak Canadian artifacts, photographs, works of art, literature, sports, as well as multimedia (WEB) and video presentations. To date, (as of May 2001), over 43 Slovak Canadian organizations have signed on to participate in this major undertaking.

The exhibit will premiere in Bratislava, Slovakia at the National Museum on July 4, 2002, and will be in Banska Bystrica starting September 4, 2002.  

Centrum kultúry a dedičstva kanadských Slovákov (CKDKS) iniciovalo projekt výstavy pod názvom „Slováci v Kanade“. Na základe toho všetky zainteresované slovensko-kanadské organizácie budú spoločne prezentovať históriu Slovákov v Kanade v posledných vyše 120-tich prostredníctvom jednej veľkej výstavy.

Výstava podporí uvedomenie si kanadských Slovákov v Kanade i v Slovenskej republike. Vrámci projektu sa uskutočnia početné výstavy v Kanade a na Slovensku (Bratislava), pozostávajúce zo slovensko-kanadských artefaktov, fotografií, umeleckých diel, literatúry, športu ako aj multimediálnej (web) a video prezentácií. K dnešnému dňu (máj 2001) k spolupráci na projekte sa zaviazalo viac ako 43 kanadsko-slovenských organizácií.

Výstavy bude otvorená 4. júla 2002 v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a v Bánskej Bystrici 4. septembra 2002.

The Slovaks in Canada Project needs your material as well as financial help in order to make this project a success.  If you have further questions on specifics, you can contact SCCHC at 416-939-3111, or by contacting any participating organization (see list elsewhere on WEB) or by e-mail at info@slovak.com.

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002