One of the 170 Letters Sent to the Slovak Gov’t and Slovak Parliamentarians Informing Them of the Upcoming Exhibit

[Previous Article]  [List of Articles]  [Next Article]

Toronto, 23. februára 2001

Vážený pán
Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovensko

Vážený pán Dzurinda,

dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil s informáciou o pripravovanej akcii Slováci v Kanade, ktorá sa bude konať v tomto roku v Kanade a v nasledujúcom roku na Slovensku v Bratislave. Presný termín a miesto výstavy v Bratislave upresníme v ďalšej informácii. Cieľom projektu je prvá veľká prezentácia života Slovákov v Kanade za posledných viac ako 120 rokov. Slováci v Kanade sú veľmi hrdí jednak na výsledky svojho kultúrneho života v priebehu 120-tich rokov, ale tiež na skutočnosť, že boli nápomocní pri udržiavaní ducha hnutia za nezávislosť Slovákov počas 40 rokov nedostatku demokracie vo svojej domovine.

Význam akcie pre všetkých Slovákov je uvedomenie si skutočnosti, že Slováci zostávajú vo svojom vnútri Slovákmi bez rozdielu krajiny, v ktorej žijú. Slováci žijúci v zahraničí takto môžu prezentovať svoju činnosť pre živenie ducha slovenskosti, ale tiež utvrdiť sa v poznaní, že Slovensko neprestalo byť ich domovskou krajinou aj napriek všetkým okolnostiam, pre ktoré v ňom dnes nežijú. Prínosom pre Slovensko je spoznanie života Slovákov, ktorý sa vyvíjal a vyvíja mimo dnešných hraníc Slovenska už viac ako 100 rokov.

Nakoľko my svojich volených zástupcov podľa platnej legislatívy na Slovensku mať nemôžeme, obraciame sa s informáciou o podujatí na Vás ako na člena slovenskej vlády. Dúfame, že našu akciu podporíte spôsobom podľa Vášho vlastného uváženia.  Našim zámerom je spolupracovať s MK SR a jeho zástupcom pre zahraničných Slovákov Domom zahraničných Slovákov, ale do dnešného dňa sa nepodarilo vypracovať dohodu, ktorú, veríme, že obe strany v dobrej vôli sú ochotné v blízkej budúcnosti podpísať.

Informácie o činnosti Slovákov v Kanade môžete získať od hociktorej participačnej organizácie, tiež prostredníctvom e-mailu scchc@slovak.com alebo telefonicky na čísle 001 416 939 3111.

S pozdravom,

Ondrej Miháľ

splnomocnenec pre Slovenské spolky

 

[Previous Article]  [List of Articles]  [Next Article]

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002