Oslava slovenského písaného slova

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

Oslava slovenského písaného slova

Ondrej Miháľ

V rámci výstavy „Slováci v Kanade“, ktorá vyvrcholí otvorením 4. júla t.r. v Bratislave v Slovenskom národnom múzeu, sa bude prezentovať aj písaná činnosť kanadských Slovákov. Ako na Slovensku, tak aj v Kanade, slovenské noviny, časopisy, kalendáre a knihy boli skutočným obrazom živej komunity, lebo až do dnešného dňa sa vydávajú, tlačia a čítajú. Prvé slovenské noviny, ktoré písali o Slovákoch v Kanade počiatkom minulého storočia, sa tlačili v Spojených štátoch amerických a čitatelia ich s nadšením v pošte očakávali každý týždeň. Samozrejme, že množstva informácií o Slovákoch v Kanade nebolo dostatok, a preto už v r. 1910 bol prvý pokus tlačiť kanadské slovenské noviny.

Kanadskí Slováci uznávajú za prvého priekopníka slovenskej tlače Juraja Kleskeňa, rodáka z Malej Viesky, ktorý prišiel do Blairmore, v Alberte, aby redigoval noviny, ktoré financoval americký Slovák Andrej Lukča. Prvé číslo Slovenského Slova vyšlo v roku 1910 a bolo orientované na Blairmore a okolie, ktoré v tom čase malo už silnú slovenskú komunitu. Známy spisovateľ Karol Čulen, ktorý pred 50 rokmi mapoval krátku históriu slovenskej tlače v Kanade, píše: „Bol to slabší, skromný časopis, taký slabší odvarok martinského Národného Hlásnika“.

S rastom počtu kanadských Slovákov rástla aj potreba svojej tlače pre – podľa súčasných meradiel - veľakrát smiešne podmienky. Pretože Slováci v Kanade boli roztrúsení po celej krajine, vydávanie novín, ktoré by uspokojili a zaujali takúto širokú komunitu, sa nepodarilo hneď, až neskôr. Podobne Slováci si zakladali fraternalistické organizácie alebo kanadské pobočky amerických organizácií ako potrebný spôsob informovania svojich členov. Pre tieto dve kľúčové príčiny sa v Kanade za ďalších 70 rokov založilo a zaniklo viac ako 20 slovenských novín a časopisov s názvami ako „Slovenské Slovo“, „Hlas Národa“, „Slovenský Priekopník“, „Slovák v Kanade“, „Nová Vlasť“, „Slovenský Hlas“, „Hlas Ľudu“, „Ave Maria“ a „Kanadský Slovák“, ktorý práve tohto roku oslavuje 60-te výročie svojho založenia ako oficiálny tlačový orgán Kanadskej Slovenskej Ligy. Keďže už bola možnosť vydávať noviny a časopisy, v Kanade sa objavili aj slovenské knihy, kalendáre a iné tlačené materiály. Zo Slovenska po začiatku Druhej svetovej vojny a od počiatku komunizmu neprichádzali skoro nijaké tlačoviny. Najznámejšia tlačiareň v Kanade bola založená práve v pôsobnosti slovenských jezuitov, ktorí mimo cirkevných záležitostí tlačili aj slovenské knihy za veľmi prijateľné ceny. A práve vďaka nim v Kanade vyšlo viac ako 500 druhov materiálov. Tlačiarenské stroje sú už dnes na Slovensku, ale ich tlačené materiály, ktoré boli vydané v Cambridge, v Ontáriu, počas 50 rokov boli rozposielané po celom slobodnom svete.

Dnes je už ťažké zohnať najstaršie vydania slovenských novín, časopisov, kníh, kalendárov a významných i príležitostných bulletinov, ktoré boli tlačené na kanadskej pôde. Tak, ako v minulosti, tak aj dnes v Kanade neexistuje inštitúcia, ktorá by od začiatku bola bývala zbierala každé tlačené slovo kanadských Slovákov. Áno, existujú jednotlivci, ktorí majú bohatú zbierku takýchto tlačovín, ale neexistuje presný bibliografický zoznam, na ktorý sa môžeme odvolať. Je to o to viac smutnejšie, že nielen v minulosti, ale ani dnes v samostatnom Slovensku sa nevenuje aktívne ani jedna organizácia alebo úrad týmto, dnes už kritickým, problémom. Áno, máme stále dobré výhovorky, že nás delila politika, že nás delí more, že nás delia financie, ale keď sa na to dobre pozrieme, vidíme, že nás delí len ľudská lenivosť a nezáujem o Slovákov žijúcich v zahraničí. Neochota porozumieť im a počítať s nimi ako s neoddeliteľnou súčasťou Slovákov. Tak aj ďalej budeme mať prázdne frázy od politikov a niektorých štátnych inštitúcií, múzeí a iných organizácií, ako si vážia zahraničných Slovákov, ich diela a ich obetavú prácu pre slovenské slovo, ale skutočnosť je taká, že každý deň existuje menej a menej zdrojov v Kanade, odkiaľ čerpať staré knihy, časopisy alebo noviny a ešte menej ľudí, ktorí môžu tomu materiálu rozumieť. Je to o to horšie, že bežní daňoví poplatníci - Slováci na Slovensku aj dodnes veria tomu, že niekto skutočne má na niektorom úrade hore uvedenú zodpovednosť zachovávať nielen literatúru, ale aj iné historické záležitosti Slovákov žijúcich v zahraničí. Ale realita je skutočne iná. Už každá organizácia v Kanade vie, keď sa pozrieme napríklad na históriu novín, tak už dnes nie je ani možné očakávať, že by sa dali zaobstarať exempláre všetkých novín. Znamená to, že sa stratila, a ďalej stráca, bohatá písaná história kanadských Slovákov a dielo Slovákov ako celok.

Dnes už sa v Kanade počet slovenských novín, a tlače vôbec, znížil na úbohé číslo. Mimo Kanadského Slováka, ktorý dnes rediguje Julius Behul a ktorý je už na americkom kontinente posledným týždenníkom, existujú aj noviny „Naše Slovensko“, ktoré rediguje Andrej Gajdoš, štvrťročník  „Slovak Heritage Live Newsletter“, ktoré rediguje len v anglickom jazyku Vladimir Linder a podľa potreby vychádza „Slovenský Montreal“, ktorý vydáva Slovenský Dom v Montreale. Nové knihy a príležitostné komunitné brožúrky vychádzajú len sporadicky a sú určené väčšinou komunite, ktorá ich vydala.

60-te výročie Kanadského Slováka je pekný vek v živote novín. Celý kolektív, ktorý pracuje na Výstave, vzdáva hold dnešnému manažmentu týchto novín za jeho vytrvalosť a praje veľa úspechov do budúcnosti. Výstava „Slováci v Kanade“ predstaví len veľmi skromnú zbierku tlačeného slova Slovákov v Kanade, ktorá, ak nič iné, ukáže, že aj v Kanade sa nielen tlačilo slovenské slovo, ale slovenská literatúra sa vyvíjala celkom svojským smerom, bez pomoci a vplyvu Slovákov na Slovensku.

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002