Zanedbaná minulosť znovu ožíva vo fotografiách Slovákov v Kanade

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

Zanedbaná minulosť znovu ožíva vo fotografiách Slovákov v Kanade

Ondrej Miháľ

V rámci prípravných prác výstavy „Slováci v Kanade“, ktorá bude otvorená 4. júla 2002 v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, sa za posledných 16 mesiacov dennodenne stretávam s unikátnymi slovenskými artefaktmi, knihami a fotografiami s pôvodom v Kanade. Skutočne je to milý pocit držať v ruke vec, niekedy 100-ročnú, a mnohokrát už posledný jej dochovaný exemplár. Ešte ťažšie je si predstaviť a pochopiť príčiny, prečo tá-ktorá konkrétna fotografia, svedok minulosti, existuje dodnes a čo niektoré fotky, alebo neznámi ľudia na nich, znamenali.

Písomné doklady o histórii Slovákov v Kanade sú dosť slabé. Najčastejšie zachovanými písomnosťami sú zápisnice z podujatí rôznych slovenských organizácii a kostolov, ktoré existovali a niektoré ešte i dodnes existujú. Keďže zápisnica bola určená spravidla len ako pomôcka pre členov na „pripomenutie si“, prečo alebo kto, čo v klube, kostole či v spolku urobil,  v dnešnej dobe nám, už cudzím ľuďom, mnoho nehovorí. Inak povedané, vynecháva toľko, pre súčasníkov samozrejmých, vecí, že máme pocit, akoby sme skladali puzzle. Staré zápisnice síce hovoria o tom, že sa niečo dialo, ale neopíšu to dostatočne, aby sme dnes celkom presne načrtli, aká tá minulosť v skutočnosti bola.

Inými zdrojmi písanej histórie sú pamätné knihy organizácií, ktoré sa vydávali a vydávajú skoro v každej organizácii. Sumarizujú činnosť a históriu organizácie najčastejšie za 10, 25 alebo aj dnes už vyše 60 rokov. Majú oveľa väčšiu dokumentačnú výhodu, lebo mimo opisu krátkej histórie sú obohatené fotografiami. Ďalšími písomnými studnicami poznania sú noviny, časopisy a vedecké knihy, ktoré idú do hĺbky Slovákov v Kanade. Dve také najznámejšie knihy boli vydané pri príležitosti storočnice Kanady (boli aj čiastočne dotované štátom - na ich rešerš a tlač). Líšia sa tým, že kniha “The Czechs and Slovaks in Kanada”, ktorej autorom je uvedený John Gellner a John Smerek, sa pozerá na Slovákov v Kanade z československého pohľadu a druhá kniha, napísaná pánom Jozefom Kirschbaumom a nazvaná „Slovaks in Canada”, sa čiastočne opiera o prácu a informačné zdroje z pohľadu slovenských jezuitov v Kanade, ktorí už do r. 1966 vynikajúco preskúmali túto históriu v rámci svojej cirkevnej činnosti. Nedostatkov v oboch knihách je dosť, ale chudobná je najmä ich fotografická prezentácia života Slovákov v Kanade. Áno, existujú aj niektoré knihy napísané spisovateľmi z bývalého Československa, ale tie venujú neuveriteľne veľký priestor komunistickým a robotníckym hnutiam, ale podstatné veci zo života v Kanade sú na veľmi slabej úrovni.

Aj napriek nedostatku informácií zo zápisníc a kníh nám dnes veľmi veľa hovoria staré fotografie. Čínske porekadlo vraví: „Jedna fotografia má hodnotu viac ako 10 000 slov“. My môžeme ešte dodať, že v tomto prípade neexistuje ani jazyková bariéra. Každý pochopí minimálne podstatnú informáciu skoro každej fotografie. Fotografická tvorba je taká stará, ako dávno sú Slováci v Kanade. Značí to teda, že sa nájdu fotografie o Slovákoch, ktoré boli nafotené aj  pred viac ako 100 rokmi. Veď prvé fotografie takéto fotografie pochádzajú z osád založených pánom Esterházym. Práve títo osadníci sa v Kanade počítajú za jedných z prvých Slovákov v Kanade v 19-tom storočí. Fotografická tradícia pokračuje veľmi pekne v Thunder Bay, odkiaľ máme napríklad fotografie zo svadieb a aj smútočných obradov už z počiatku 20-teho storočia. Samozrejme, že ako sa finančná možnosť Slovákov v Kanade osadníkov vylepšovala, tak rástla aj ich fotografická dokumentárna činnosť (aspoň tak to dnes vidíme). Práve z týchto fotografií, ale i stoviek ďalších, dnes máme možnosť vizuálne porovnať a sledovať sociálny a ekonomický rozvoj Slovákov v Kanade. Výzva pomôcť projektu nájdením fotodokumentačných materiálov nie je síce celkom v takej odozve, ako sme očakávali, ale aj tak organizátori výstavy sú spokojní a ďakujú všetkým tým  jednotlivcom a organizáciám, ktoré nám umožnili „prehrabať sa“ v ich archívoch, preskenovať staré fotky a uložiť ich na CD, aby boli zachované aj do budúcnosti.

Výsledkom tejto obrovskej zbierky budú na fotografie bohaté panely všetkých participujúcich organizácií, ako aj samostatná výstava pod názvom „Slováci v Kanade svojimi očami“. Stále ešte je možné pomôcť v tejto veci. Niektoré možnosti, vzhľadom na pokročilý čas, sú už uzavreté, ale stále je ešte možné zavolať, poslať fax, či e-mail (omihal@slovak.com| a dohodnúť sa na forme spolupráce.

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002