Kam smerujú Slovenský novopristahovalci v Kanade?

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

Kam smerujú Slovenský novopristahovalci v Kanade?

By Ondrej Miháľ

V rámci projektu a vystaví Slovákoch v Kanade ktorá sa vyvrcholený s vernisážam 4. júla t.r. v Národnom múzeí v Bratislave ostáva stále neriešená otázka ako prezentovať tuto najnovšiu vlnu Slovákov do Kanady. Osobne som oslovil a aj pozval viacerých, aby spolupracovali na tejto výstave, tých, ktorí sú tu rok-dva, a aj tých, ktorí sú tu už 5 - 10 rokov (takže už nie až tak čerstvých), a žiadna spolupráca neprišla.

Prečo?

Rozumieť tuto skupinu prvé treba ju definovať. Na seba sa pozerá ako veľká (a stále sa zvacsujucia) skupina mladšej generácie Slovákov, ktorý prišly do Kanady po Neznej revolúcii, ktorá je z tradičného hľadiska celkom atypická. Tato skupina nemá totiž žiadnu formálnu štruktúru a združuje sa predovšetkým cez internet - doteraz to bolo najmä prostredníctvom website www.canada.sk., v rámci fotbalovich ihriskách a pri pive.  Sprostredníctvom web strane a diskusného forumu organizujú sa rôzne športové aj kultúrne podujatia, kde sa záujemcovia z tejto komunity schádzajú. Seba vrámci hore uverených zdruźujúcich črtach sa pozera ako jedna veľká kamarátska partia s určitými črtami organizovanosti, hoci sa organizáciou nazvať nedá.

S viacerých mojich internetových debát som dostal veľa názorov prečo spolupráca na našom projekte ako aj v tradičných organizáciách je na mizeralblnej báze. Najčastejšia výhovorka (alebo vysvetlenie) je že tato mladá komunita sa ešte len kryštalizuje a záujmy v jej rámci su sústredené najmä smerom dovnútra, na bezprostredne problémy súvisiace so začínaním v Kanade.  Ďalej niektorý pozerajú na už 120 ročnú komunitu dosť negatívne preto že ju celkom nechcú rozumieť a si to visvetluju že lepšie sa nemiešať do často veľmi malicherných, politikou presiaknutých diskusii / problémov staršej generácie, k tomu sa často pridružujú viaceré nedobre skúsenosti lúdi, ktorí v začiatkoch potrebovali pomoc a našli ju všade, len nie u "starších" Slovákov.

Slovo „pomoc“ sa používa s oboch strán ale žiaľ nemá spoločnú definíciu lebo existuje obrovské nedorozumenie.  Malichernosť je obostranna ale na odstránený dnes sa nepracuje s ani jednej stranný. Každá strana si vysvetli že pokusy už boli a žiaľ zlyhali. Osobne nemôžem to potvrdiť.  Pozvanie na niejaku spoluprácu do dnes som telefonický a ani ces e-mail nedostal aj ked omihal@slovak.com e-mail je známe a existuje na Internete od 1994 roku.  Ano Áno, žiadosť o informáciu ako emigrovať do Kanady je denni zázitok ale to je od Slovákov žijúcich na Slovensku. Tak s osobného pohľadu nemám nijakú skúsenosť o spolupráci .... ale obrovskú skúsenosť o jednosmerných žiadostiach ktoré sa dajú zahranieť do slova „social services“ alebo sociálna sprostrednícka organizácia. Peniaze a finančná podpora od štátu dnes Slovenská organizácia v Kanade nedostane na takúto činnosť aj keď šťať žiada obrovské finančne dodavky od každého novoimigranta. Je to smutné že Immigration department si pre všetky svoje troví žiada obrovské tarify a na druhej straní novopristaholci keď prídu do Kanady sú  odvolaní na svoje neznalosti tejto krajine a nerozumejú prečo im „nikto nechce pomosť v tom pomere ktorý si predstavujú potrebné pre ich zivobitie. neexistuje pre spoločnú organizáciu ktorá by mala na starosti koordináciu medzi novopristahovalcimi a tradičnom komunitou. Každí sa vyhovára že to je zodpovednosť tej druhej komunite a už dnes sa hlásiť že sme Slováci nemý dostatočne prekonať tieto obrovské priekopy. 

U mnohých mladých Slovákov je dominantnejsi záujem o budovanie novej existencie / svojej rodiny a integráciu do nového prostredia, ako udržovanie krajanských stykov.  Ale naopak – chceli alebo nechceli, po tich už 5 - 10 rokov (takže už nie až tak čerstvých) nie su novopristahovalci ale uz „krajania“ a sami zabúdaju na svoj prichod do Kanady, ako aj na tich novopristahovalcov a aj na výstavu „Slováci v Kanade“.

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002