Dobročinná fašiangová zábava v Toronte „Slováci v Kanade“

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

[English Version]

Dobročinná fašiangová zábava v Toronte „Slováci v Kanade“

Ondrej Miháľ

Na podporu tohtoročnej výstavy „Slováci v Kanade“, ktorá má byť otvorená v Bratislave 4. júla 2002, sa 26. januára v kanadskom Toronte uskutočnila dobročinná fašiangová zábava. Sponzormi bálu bolo 50 zapojených organizácií, ktoré sa podieľajú na horeuvedenej výstave. Cieľ plesu bol trojaký: znovu upozorniť pospolitosť v Kanade, že sa robí takáto veľkolepá výstava, zarobiť trochu peňazí na trovy okolo výstavy, ktorú si Slováci v Kanade financujú sami a aj sa trochu zabaviť po dvoch mesiacoch trvania kanadskej zimy.

Hneď pri vchode do plesovej haly všetkých privítala malá výstava historických fotografií, letákov, plagátov o činnosti Slovákov v slovenskej Kanade. Nejeden prítomný s už prešedivelými vlasmi informoval organizátorov, že našiel svojich príbuzných, starých rodičov na prezentovaných historických fotografiách. Zabíjačková večera, ktorá bola pripravená Slovákmi s Wellandu v Ontáriu, dala tomuto večeru úplne slovenský nádych.  Táto myšlienka po večeri bola rozvinutá, keď viac ako 200 prítomných folklórnym tancom prekvapil súbor Východná Slovak Dancers krátkym programom, ktorý preniesol všetkých  na Slovensko. Po tomto prekvapení pokračoval pán Miroslav Letko a jeho orchester  slovenskými valčíkmi, polkami a inými žánrami populárnej slovenskej hudby, ktoré nás v tanci hriali počas celého večera.

Ale pre tých, ktorí nemajú dostatočnú informáciu o výstave, stojí za to ešte raz zopakovať trochu viac detailov, kde sme dnes a čím skutočne výstava „Slováci v Kanade“ je.

Tak aká to teda bude výstava? Tí, ktorí na nej pracujú každý deň, veľakrát nemajú dostatok času vysvetľovať novo pripojeným, alebo i len laikom, ako konkrétne si “výstavu na Slovensku” prípravná komisia predstavuje.

Aby sme sa všetci dobre rozumeli, ešte raz si vysvetlime, čo sú to za panely,  o ktorých sa toľko rozpráva. Panel je plocha veľkosti 0.75 x 1 meter, na ktorej bude umiestnená informačná časť výstavy. Ďalšie údaje, ktoré sa musia dodržať a na ktorých sme sa dohodli, sú: maximum textu na 1 panel je okolo 100 slov v jednom jazyku (panely sú dvojjazyčné – slovenské a anglické). Okrem panelov budú aj exponáty v skrinkách alebo za sklom a budú slúžiť ako fyzické ukážky alebo podporné doklady k prezentovaným témam.

Výstava je rozdelená na rôzne logicky ucelené časti, spolu tvoriace jeden celok. Prvá časť bude Historická prezentácia dejín Slovákov v Kanade. Historické panely budú predstavovať dejiny Slovákov v Kanade prostredníctvom pohľadu na veľké udalosti, významné pre Slovákov žijúcich v Kanade za posledných 120 rokov. Prezentované udalosti sú dôležité, lebo formovali život, vieru a názory minulých i súčasnej generácie Slovákov v Kanade. Historická komisia, ktorá má na starosti túto časť výstavy,  odporúča, aby sa bežná história Slovákov v Kanade prezentovala na 40 paneloch.

Ďalšia etapa výstavy, vkomponovaná do panelov jednotlivých organizácií, predstaví históriu každej participujúcej organizácie, alebo skupiny z organizácie, očami a zmýšľaním každej z nich. Predstavenie pohľadov a histórie každou skupinou je „subjektívne“, a preto zobrazené tak, ako v to organizácia verí a ako chce prezentovať sama seba, svoje dejiny a svoje úspechy. Výsledkom tohto prístupu je síce zdvojenie, ale založené na momentálnej nevyhnutnosti. Prvou príčinou pre uvedený prístup je fakt, že neexistujú nezávislé a objektívne zdroje pre znázornenie nevyhnutnej informácie prostredníctvom tohto druhu prezentácie a druhá príčina je tá, ktorá núti organizácie, aby predstavili sami seba spôsobom, ako chápu oni seba samých a ako sa na nich dívajú iní.

Šport a slovenský príspevok v kanadskej pospolitosti je ďalšia etapa výstavy. História športu a prispenie Slovákov k jeho rozvoju v Kanade budú predstavené jednak sériou panelov, a jednak aktuálnymi suvenírmi, ktoré najlepšie opíšu ich úspechy: od prvých slovenských hokejových hráčov, ktorí hrali v NHL v 50-tych rokoch (pochádzali z Thunder Bay) k stovkám slovenských hokejových hráčov, ktorí hrali v malých a oblastných hokejových družstvách, k futbalu, basebalu, wrestlingu a iným športom.

Výtvarné umenie bude prezentované vyše 40 originálmi umeleckých malieb, sôch, grafík, fotografií a iných žánrov výtvarného umenia, pozostávajúcich z nie viac ako dvoch umeleckých vzoriek, od množstva slovenských umelcov, ktorí nikdy neopustili svoje slovenské dedičstvo, ale predstavili svoj unikátny štýl všetkým Kanaďanom. Bude to najväčšia kolekcia slovensko-kanadskej skupiny umenia, vystavovaná v tom istom čase mimo Kanady. Umelci sú veľmi hrdí na svoje dedičstvo a mnohí z nich pokračujú vo využívaní slovenských motívov v svojom veľmi kozmopolitnom štýle, ktorého výsledkom je unikátne umenie, všetkými vysoko cenené.

Výstava fotografií kolekciou slovensko-kanadských fotografií predstaví pohľad Slovákov v Kanade prostredníctvom objektívu ich fotoaparátov, ktoré boli používané skoro v každej rodine, organizácii a kostole. Výstava s názvom “Slováci svojimi očami”. bude pozostávať z 40 – 60 veľkých fotografií. Každá osoba zbadá niečo iné na týchto dávnych fotografiách z každodenného života kanadských Slovákov v práci, pri hrách, oddychu alebo vo svojej slovenskej komunite. Fotovýstava umožní divákovi urobiť si svoje vlastné závery o tom, čo znamená byť Slovákom žijúcim v Kanade počas posledných 120 rokov.

Posledná časť výstavy bude venovaná písanému slovu a literatúre. Slováci v Kanade vyprodukovali tiež svoje vlastné jedinečné literárne diela, tlačené práce, poéziu, noviny a pod. Kolekcia bude predstavená najmä veľkou zbierkou kníh, časopisov, novín a iných tlačovín a uložená v zasklenej skrinke. Panely poskytnú návštevníkovi rýchly prehľad o tlačenom svete, ako bol vyrobený Slovákmi v Kanade za posledných vyše 120 rokov. Úplný výstup slovenských tlačených prác nebol nikdy zdokumentovaný s nejakou veľkou precíznosťou a úmyslom ani tejto ukážky nie je tento počet určiť, ale umožniť divákovi, aby porozumel, že slovenský jazyk a autori v Kanade stále žijú a pracujú.

Ako celok, výstava „Slováci v Kanade“ bude prezentovať Slovákov v Kanade takých, akí sú. Normálnych ľudí, živých a hrdých na svoju etnickú minulosť, ktorú v priebehu rokov si nielen zachovali, ale si ju veľmi vážia aj dnes.

Na mojej pracovnej ceste na Slovensko sme sa v novembri 2001 dohodli, že vernisáž výstavy bude v Bratislave 4. júla 2002 v Slovenskom národnom múzeu a po dvojmesačnom trvaní sa prenesie a znovu otvorí v Banskej Bystrici 5. septembra v rámci Dní mesta. V Banskej Bystrici sa výstava rozdelí do viacerých múzeí a galérií, pretože neexistuje jediné miesto, ktoré by pojalo vyše 200-panelovú výstavu. Posledná časť výstavy bude v Košiciach, ale ešte nie je doriešený partner. Stojí za nami sám pán prezident Schuster a jeho kancelária a pomáhajú nájsť správne miesto na Východnom Slovensku, ktoré takúto veľkú výstavu bude môcť sponzorovať. Výstava sa vráti do Kanady a prvá kanadská výstava bude koncom jesene 2002.

Fašiangová zábava je už za nami, ale už sa diskutuje o zábave budúcoročnej. Spokojní sú aj organizátori a ďakujú všetkým, ktorí boli prítomní. Lebo nielenže sa zabavilo, ale vyzbierali sa aj určité financie na podporu tejto veľkolepej výstavy.

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002