Jedna z prvých slovenských VIP v Kanade

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

[English Version]

Jedna z prvých slovenských VIP v Kanade

Ondrej Miháľ

Jan Michael Palleck (Palek) sa narodil 17. júla 1869 v Bielom Potoku a vyrástol v hornatej Orave na severe Slovenska, vtedajšej časti Rakúsko-uhorskej monarchie. Ako mladý muž emigroval do USA a v r. 1897 sa tam oženil so slovenským dievčaťom z toho istého regiónu.

So svojimi dvomi dcérami sa na prelome storočí presťahovali do Fort William (Thunder Bay), kde Jan dostal zamestnanie dodávateľa pitnej vody. Na území Coal Docks (časť Fort William pri jazere Superior) sa rozvíjala veľká slovenská komunita, ktorá v r. 1907 postavila svojimi silami rímskokatolícky kostol sv. Petra. Schopnosťou konverzovať v početných slovanských jazykoch, ktorými sa hovorilo v Coal Docks, Palleck upriamil na seba pozornosť, keď poslúžil ako tlmočník pred súdom v roku 1903 pri vyšetrovaní vraždy Stefana Rebaka. „Palleckovu inteligenciu a chlapský prístup k veci si všimol skoro každý človek, ktorý sledoval tieto prípady a veľmi si ho chválil aj sudca,“ takto ho predstavovali v článku vo vtedajších miestnych novinách.

Už pred rokom 1904 Palleck namietal proti nerozlišovaniu východoeurópanov v kriminálnych správach v novinách Daily Times Journal vo Fort William, ako napríklad Maďarov a členov ostatných slovanských komunít, vrátane Slovákov. So svojou námietkou sa obrátil na noviny a žiadal nápravu. V tom čase boli Slováci všeobecne uvádzaní ako Maďari, pretože v ich domovine v duálnej monarchii spadali  pod maďarskú jurisdikciu. Už v decembri 1904 Palleckovo ekonomické postavenie bolo také, že bol jedným z prvých „cudzincov“, ktorí si postavili prevádzkovú budovu a dom. Boli odlišné od budov iných imigrantov, aké bolo zvykom stavať vo Fort Williamskej anglickej komunite. Cena bydliska ako celku bola $ 1,800.00. V srdci novej slovenskej komunity na 500 McIntosh Avenue Jan vlastnil a prevádzkoval obchod. O niekoľko rokov neskôr presunul svoj obchod na 609 Simpson St., kde pokračoval v prevádzkovaní železiarstva a pobočky poštového úradu ďalších vyše 30 rokov. Vyznamenal sa ako prvá nebritská osoba zvolením do mestskej rady vo Fort William, keď bol zvolený za reprezentanta Ward 1 v r. 1911. Palleck bol taktiež aktívne zapojený do života slovenskej komunity. 1. januára 1927 bol vymenovaný za československého konzulárneho agenta a v tejto službe zostal nasledujúcich 15 rokov. V r.1935 obdržal čestnú medailu za preukázanú službu Československej republike. Ďalej, 25 rokov pôsobil tiež ako splnomocnenec pre katolícke školské zariadenie vo Fort William. Zomrel v Port Arthur (sesterské mesto Fort William) 21. februára 1952 v požehnanom veku 82 rokov. Pre Slovákov a slovenskú komunitu v týchto dvoch mestách bol preukázateľne silným pilierom nielen po ekonomickej stránke, ale aj svojou dobročinnou prácou. Požíval preto rešpekt nie iba vo svojom okolí, ale aj v Ottawe na československej ambasáde a tiež v Prahe na ministerstve zahraničných vecí. Skutočne si zaslúžil titul VIP -  jeden z prvých, ktorých v Kanade máme.

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002