Kto sú slovenské osobnosti v Kanade?

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

Kto sú slovenské osobnosti v Kanade?

Ondrej Miháľ

Pri príprave výstavy „Slováci v Kanade“ sa narazilo na unikátny problém, ktorý Slováci v Kanade dodnes neriešili –  komu v rámci 120-ročnej histórie Slovákov v Kanade patrí titul „osobnosť“. Slovensko-anglický slovník slovo „osobnosť“ v krátkosti prekladá ako V.I.P., alebo „very important person“ – „veľmi dôležitá osoba“. V krajine, ktorá sa hrdí rovnoprávnosťou a rovnocennosťou všetkých a všetkého, si musíme priznať, že sme si nevypestovali kult VIP. Z tohto pohľadu, keď by sme sa opýtali 10-tich kanadských Slovákov, kto je tu slovenskou VIP, každý by si nás spýtavo obzrel a možno nejako uviedol mená dvoch-troch ľudí, ktorí si tento titul možno zaslúžia.

Je to práve opakom toho, čo nájdeme v knihe, ktorá vyšla pod patronátom Domu zahraničných Slovákov v Bratislave a jeho bývalého riaditeľa Claude Baláža – „Sprievodca slovenským zahraničím“. Bez toho, aby sa niekoho v Kanade opýtali na názor, je v nej vyhlásených viac ako 20 ľudí za „naše osobnosti”. Znovu mi na um prichádza známe heslo: „O nás, bez nás“. A čo je ešte zaujímavejšie – kolektív, ktorý sa hlási k celému dielu, nemá ani potuchy o Slovákoch v Kanade. Iné slovenské komunity po svete sa zrejme tiež vyjadria o pravdivosti informácií „sprievodcu“, ale vyzerá, že kniha má už historicky známy problém v spoznaní Slovákov – čím sú ďalej od dnešnej slovenskej hranice, tým im menej rozumie kniha-sprievodca a aj DZS. Kvôli Slovákom v Kanade sa DZS nemusí veľmi snažiť túto knihu dostať do Kanady, lebo jej časť, pojednávajúca o tunajších Slovákoch, je len víziou a názorom ľudí, nepoznajúcich našu komunitu.

Problém o kanadských slovenských osobnostiach, keďže fakty sa nedajú dočítať v tejto alebo inej knihe, sa teda musí riešiť len doma, s ľuďmi, ktorí poznajú krajinu, prácu a život „našich osobností“. Žiaľ, táto práca nebola urobená v minulosti, a preto dnes už je veľmi ťažko nazerať do 120-ročnej histórie. Ale aj tak sa nemôžeme tejto práce vzdať, i keď to nebude možné komplexne urobiť v rámci výstavy „Slováci v Kanade“.

Treba vzdať hold ľuďom a organizáciám, ktorí sa v minulosti snažili urobiť aspoň náčrt prehľadu slovenských osobností. Jednou z najznámejších je Kanadská Slovenská liga a jej  noviny Kanadský Slovák a v minulosti aj Kalendáre Kanadskej Slovenskej ligy. Kanadsko-Slovenská Národná Rada vydala niekoľko sprievodcov, ako napríklad katalóg „Prvé kanadské medzinárodné trienále slovenského umenia“. Viedla v 1990-tych rokoch viacero „recognition nights“ – večerov o známych Slovákoch v kanadsko-slovenskej komunite.  V 1997. roku sa uskutočnil galaprogram a bola vydaná kniha „75 rokov slovenského folklóru v Kanade“, sponzorovaná dnešným Centrom kultúry a dedičstva kanadských Slovákov. Vzdala hold všetkým choreografom a manažérom slovenského folklóru. Takisto treba uznať dlhoročnú prácu pani Mary Biason, ktorá každý rok v jeseni, už počas viac ako 20 rokov, organizuje „Graduation Ball“ (študentov končiacich školu), na ktorom sa vyzdvihne jeden študujúci odbor a zostaví nekomentovaná brožúrka o všetkých Slovákoch, ktorí sa hlásia k tomu odboru, bez rozdielu, či sú už VIP alebo nie. Globálne teda, vďaka niektorým organizáciám a jednotlivcom, aspoň určitý materiál existuje, z ktorého je možné čerpať, ale takýto prístup k informáciám je ešte stále ako hľadanie ihly v kope sena.

Práca okolo katalogizácie kanadsko-slovenských osobností nebude ľahká. Ako na každom novom projekte, aj tu sa najprv budú musieť seriózne vyriešiť dielčie úlohy v rámci svojich organizácií: nájsť mená ľudí a lídrov, ktorí si dnes, po odstupe času, zaslúžia byť VIP. Nie každý predseda, tajomník, pán farár, umelec, choreograf alebo spisovateľ urobil dobrú prácu. Áno, možno mu treba poďakovať v rámci vlastnej organizácie, ale keď sa ich činnosť porovná s činnosťou ich rovesníkov na celom kanadskom území, tak môžeme byť prekvapení zistením, že iná osoba urobila oveľa významnejšiu prácu pre Slovákov v Kanade.

Odpoveď na otázku „Kto sú naše slovenské osobnosti v Kanade?“ nie je jednoduchá a, žiaľ, dnes v Kanade neexistuje ani jediný zoznam alebo celistvý, reprezentatívny názor o „top 20“ osobnostiach. Ďakujeme DZS za ich názory, ale skutočne môžeme len konštatovať, že ich názor v tomto prípade nemá bázu a ani nijaký iný podklad, na ktoré by sa mohli odvolať. Musíme však uznať, že z pohľadu Slovenska v knihe menovaní ľudia urobili dobrú prácu a treba im tú česť preukázať, ale nie v mene všetkých Slovákov v Kanade. Preto aj naďalej táto otázka ostáva nevyriešená a ak nič iné, tak výstava „Slováci v Kanade“ bude impetus-katalist pre jej riešenie. Skôr, ako vymrú ľudia, ktorí ešte majú aký-taký prehľad o prvých priekopníkoch, čo prišli do Kanady a dodnes nedostali titul VIP – „slovenská osobnosť“.

[Previous Article]  [List of New Articles]  [Next Article]

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002