Overview in English

Výstava „Slováci v Kanade


Uvedenie do projektu:

V prvom roku nového milénia mnoho „etnických” organizácií na území Kanady využíva tento míľnik k uskutočneniu projektov na podporu rastu uvedomenia si svojej kultúry a dedičstva. Takýto nový projekt, Slováci v Kanade, iniciovalo aj Centrum kultúry a dedičstva kanadských Slovákov (CKDKS). Prostredníctvom neho by všetky zúčastnené slovensko-kanadské organizácie mohli spolupracovať na spoločnom cieli.

Naším poslaním je kultivovať rastúce uvedomovanie si slovensko-kanadskej kultúry ako v Kanade, tak aj na pôde slovenskej vlasti a cez širokospektrálnu multimediálnu výstavu osláviť nové milénium.

CKDKS tento projekt plánovalo už od roku 1994. Rokovalo aj s partnermi na Slovensku o ich participácii a aktívnej účasti na tomto veľkolepom projekte. Medzitým na seba prevzalo organizovanie podpory tomuto projektu v Kanade a koordinovanie spolupráce všetkých zaiteresovaných slovensko-kanadských organizácií, čo sa týka jeho realizácie. K dnešnému dňu projekt podporuje už 43 organizácií. Silne veríme, že zapoja sa aj ostatné slovensko-kanadské organizácie, aby projektu „Slováci v Kanade“ pomohli stať sa realitou. Mocná podpora tejto myšlienke bola vyjadrená na dvoch zakladajúcich mítingoch v Toronte v januári a februári 2001. Nasledujúce mítingy sú plánované za účelom konkrétnej prípravy informácií o tomto projekte, ako aj na šírenie a pozývanie ďalších záujemcov k zapojeniu sa. Verejnosť sa má možnosť dozvedieť o projekte prostredníctvom novinových článkov a tiež cez WEB. Tieto informačné médiá poslúžia k tomu, aby sa o ňom dozvedelo čo najväčšie množstvo kanadských Slovákov. Pozývame vás všetkých k spolupráci a k sprostredkovávaniu správ o „Slovákoch v Kanade“.


Ciele projektu:

 • dokumentovať a vizuálne prezentovať skoro 120-ročnú históriu Slovákov v Kanade
 • s hrdosťou poukázať - v Kanade i na Slovensku - na dosiahnuté slovensko-kanadské úspechy
 • prehĺbiť povedomie o existenci slovenského národa na území Kanady
 • diskutovať o súčasnom stave slovenskej komunity v Kanade a podporovať nové smery medzi Slovákmi v Kanade v novom miléniu
   

Projekt osloví:

V Kanade
120. výročie príchodu prvých slovenských imigrantov do Kanady je dôležitým míľnikom v prínose Slovákov pri výstavbe Kanady. Pritom Slováci v Kanade nikdy nezabudli na svojich rodákov na Slovensku a udržiavali svoju identitu a kultúru živú viac ako 50 rokov počas železného zovretia ich domoviny komunizmom. Ťažká práca slovenských imigrantov umožnila ich deťom začleniť sa do každej štruktúry života v Kanade. Ako kanadskí potomkovia Slovákov môžeme byť veľmi hrdí na dosiahnuté úspechy našich rodičov a starých rodičov, a na možnosti, ktoré ponúka slovenské dedičstvo každému jednému z nás. Skoro 120 000 Slovákov žijúcich dnes v Kanade je súčasťou kanadskej histórie.

Na Slovensku
Slovensko, ako krajina a Slováci ako jej národ, nie sú dobre informovaní o schopnostiach, histórii  a hrdosti vyše 2,5 milióna ľudí slovenského pôvodu, žijúcich po celom svete, ktorí sú trvalo usadení za hranicami ich  krajiny. Zvlášť kanadskí Slováci majú toho veľa čo ukázať súčasným obyvateľom Slovenska, ako udržovali svoje dedičstvo nažive počas viac ako 120 rokov. S použitím multimédií, videí, internetu, výstav fotografií, umeleckých diel, kníh, rukopisov, nahrávok a filmov budeme môcť zväčšiť množstvo poznatkov o dosiahnutých úspechoch kanadských Slovákov, našich rodičov a starých rodičov. Výstava na Slovensku, „Úspechy kanadských Slovákov“, napomôže lepšiemu porozumeniu histórie Slovákov žijúcich v Kanade a v ostatných častiach sveta.

V iných krajinách
Obdržali sme správy o pozitívnom prijatí veľkej výstavy Slovákov v Kanade od slovenských organizácií v ostatných častiach sveta, najmä zo Spojených štátov, kde sú najväčšie slovenské komunity. Už niekoľko skupín, múzeí a oragnizácií prejavilo záujem o inštaláciu častí z našej výstavy v rozličných mestách USA.


Spolupracujúce organizácie:

Aby bola výstava úspešná, veľké úsilie bolo vynaložené na skontaktovanie súčasných a minulých organizácií, ich vodcov i jednotlivých členov,  aby sa vytvoril čo najvernejší obraz o živote slovensko-kanadských organizácií, klubov, kostolov a farností.

Do 1. marca 2002 organizácie, kostoly a farnosti, uvedené v zozname nižšie v texte, sa zaviazali vzájomne spolupracovať na tomto projekte. Očakávame, že do práce na tomto monumentálnom diele sa v blízkej budúcnosti zapojí ešte omnoho viac organizácií.

 • Sts. Cyril & Methodius Church (Mississauga, Ontario)
 • Sts. Cyril & Methodius Church (Windsor, Ontario)
 • St. Mathew's Lutheran Church (Smithville, Ontario)
 • St. Paul's Lutheran Church (Toronto, Ontario) 
 • Nativity Lutheran Church (Windsor, Ontario)
 • Slovak Canadian Cultural and Heritage Centre (Toronto)
 • Canadian Slovak League Head Office (Toronto, Ontario)
 • Canadian Slovak League First District Assembly
 • Canadian Slovak League Branch 7 (Toronto, Ontario)
 • Canadian Slovak League Branch 23 (Welland, Ontario)
 • Canadian Slovak League Branch 31 (St. Catharines, Ont.)
 • Canadian Slovak League Branch 34 (Kitchener, Ontario)
 • Kanadsky Slovak (Toronto, Ontario)
 • Slovak Canadian National Council (Toronto, Ontario)
 • Canadian Slovak Benefit Society (Toronto, Ontario)
 • Vychodna Slovak Dancers (Mississauga, Ontario)
 • Bratislava Dancers (Welland, Ontario)
 • First Catholic Slovak Union - Jednota (Toronto, Ont.)
 • St. Peter's Slovak Catholic Church (Thunder Bay, Ont.)
 • Slovak Centennial Committee (Thunder Bay, Ontario)
 • Royal Canadian Legion Slovak Branch 129 (Thunder Bay)
 • Ladies Auxiliary Slovak Legion Branch 129 (Thunder Bay)
 • Canadian Slovak League Branch 10 (Thunder Bay)
 • First Catholic Slovak Union Branch 638 (Thunder Bay)
 • First Catholic Slovak Union Branch 402 (Thunder Bay)
 • St. Peter’s Catholic Women’s League (Thunder Bay)
 • Slovak Club Vojvodina (Windsor, Ontario)
 • Slovak Domovina Dancers (Windsor, Ontario)
 • Rozmarin Dancers (Windsor, Ontario)
 • Toronto Slovak Dancers (Toronto, Ontario)
 • Toronto Slovak Singers (Toronto, Ontario)
 • Sts. Cyril & Methodius Roman Catholic (Montreal, Quebec)
 • First Catholic Slovak Union, Jednota (Montreal, Quebec)
  • Br. 784 and Junior Br
  • Br. 810 and Junior Br.
 • Canadian Slovak League (Montreal, Quebec):
  • Men's Branch 2
  • Ladies Branch 4 and Junior Branch 1
  • Slovak Athletic Club Krivan
  • Slovak Theatre Group Slovensko
  • III District Assembly
  • "Lipa" Canadian Slovak Folk Ensemble
  • Sirava Slovak Folk Ensemble
  • Slovak Gardens
 • Canadian Slovak Cultural Centre Inc. (Montreal, Quebec)
  • La Maison Slovaque Inc.
 • Canadian Slovak Professional & Business Assoc. (Montreal)
 • Eparchy of Sts. Cyril & Methodius:
  • St. Mary's Catholic Church (Toronto, Ontario)
  • The Assumption of the Blessed Virgin Mary (Hamilton)
  • St. Michael's Catholic Church (Windsor, Ontario)
  • Slovak Cathedral of the Transfiguration (Markham, Ont.)
  • Holy Ghost Parish (Welland, Ontario)
  • Ascension of Our Lord Slovak G.C. Parish (Montreal)
  • Protector of Mother of God (Oshawa, Ontario)

Ďalšie informácie o projekte „Slováci v Kanade“ Vám poskytne: Ondrej Miháľ z Centra kultúry a dedičstva kanadských Slovákov (CKDKS) na tlf. č. 416-939-3111 alebo prostredníctvom e-mailu info@slovak.com. Môžete kontaktovať aj lídrov ktorejkoľvek horeuvedenej organizácie.


Chcete sa dozvedieť viac o „Slovákoch v Kanade“?

Niečo z historického pozadia

Pretože imigrácia Slovákov do Kanady pozostáva z viacerých vĺn, je veľmi komplikované hovoriť o homogenite slovenskej komunity. Prví imigranti prišli do kanadských prérií niekedy okolo roku 1880. Ich príchod bol dôsledkom ekonomickej situácie v ich vlasti.

Pokračujúca bieda po prvej svetovej vojne a zatvorenie hraníc USA pre nových emigrantov vyvolali ďalšiu vlnu Slovákov smerujúcich do Kanady. Hoci to nebola ich pôvodná voľba, Kanada sa im stala domovom. Koniec 2. svetovej vojny a politické nepokoje vo Východnej Európe spôsobili ďalší príliv Slovákov.

Veľkú vlnu nových imigrantov vytvorila invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. V posledných tridsiatich rokoch bolo možné sledovať omnoho menší príliv imigrantov zo Slovenska, ale v súvislosti s nedávno získanou nezávislosťou sa obnovuje záujem Slovákov prísť do Kanady a poobzerať sa po lepšej ekonomickej budúcnosti pre svoje rodiny. Aj táto nová imigrantská vlna posledných rokov, aj keď sporadická, stavia na existujúcich základoch organizácií, založených minulými generáciami na pomoc a udržanie našej slovenskej identity v multikultúrnej mozaike Kanady.


Aký je to projekt?

Projekt „Slováci v Kanade“ sa bude točiť okolo „veľkej“ výstavy na Slovensku a bude prezentovať historickú rozličnosť každej zo slovenských imigračných vĺn, ich boj za zachovanie kultúry a dedičstva a, v niektorých prípadoch, aj ich úplné začlnenenie sa do kanadskej spoločnosti.

Projekt „Slováci v Kanade“ obsahuje reálne i predpokladané hľadiská, ktoré sú veľmi dôležité pre jeho celkovú schému. Očakávaným prínosom je rast povedomia, dobrej vôle, hrdosti, radosti i rešpektu voči tomu, čo naši predkovia dosiahli v Kanade počas minulých 120 rokov. Istým prínosom je to, že v priebehu 18-mesačného trvania projektu veľký počet ľudí bude môcť vidieť a precítiť, ako žili a žijú slovenskí emigranti v Kanade.


O výstave:

Aby mohla byť predstavená celá naša história tým, ktorí žijú na Slovensku, výstava „Slováci v Kanade“ bude rozdelená do takých tematických celkov ako:

 • Historický pohľad na Slovákov v Kanade
 • História vzniku rozličných inštitúcií, organizácií, kostolov a farností a klubov v Kanade
 • Oslava umenia Slovákov v Kanade
 • Multimediálna prezentácia Slovákov v Kanade
 • Literárne úspechy Slovákov v Kanade
 • Výstava fotografií „Odrazy v zrkadle“ („Zrkadlenie“)
 • Prínos športu k slovensko-kanadskej identite
 • Politika a politické ciele Slovákov v Kanade

Tieto celky budú obsahovať grafickú a multimediálnu prezentáciu s využitím panelov, textu, fotografií, artefaktov, umeleckých diel, ľudových umeleckých výrobkov, filmov a iných multimediálnych prezentačných techník.


Ciele a účel prípravy a usporiadania tejto výstavy:

 • dať spoločný cieľ početným kanadsko-slovenským organizáciám
 • zhromaždiť a spracovať históriu o 120-tich rokoch kanadsko-slovenských úspechov a aktivít
 • početné výstavy v Kanade pozostávajúce z častí tejto expozície
 • jednorazová výstava v Bratislave na Slovensku
 • putujúca „podvýstava“ v ďalších mestách na Slovensku
 • video „Slováci v Kanade - minulosť a súčasnosť“ v slovenskej i anglickej verzii
 • kniha „Slováci v Kanade“ v rozsahu cca 200 strán
 • virtuálna výstava na www.SlovaksinCanada.ca
 • sympózium „Slováci v Kanade“ v Bratislave na Slovensku
 • darovanie vydanej knihy a videa všetkým knižniciam v Kanade, ktoré o ne prejavia záujem, ako aj slovenským knižniciam
 • po výstave budú jej časti permanentne umiestnené na týchto potenciálnych miestach:
  • Slovenský dom v Toronte alebo Inštitút slovenských štúdií v Ottawe, Kanada
  • príslušné slovenské organizácie v Slovenskej republike


Finančné náležitosti:

Je veľmi ťažké vypočítať náklady na taký veľký projekt, zvlášť keď doposiaľ neboli zadefinované jeho parametre. Počíta sa, že časť finančnej podpory do Kanady príde zo Slovenska, ale zvyšok nákladov by mali pokryť participujúce organizácie a štedrí jednotlivci. Niektoré organizácie s hodnotnou históriou už neexistujú alebo nemajú dostatok peňazí na príspevok, a budú sa spoliehať na štedrosť ostatných partnerov výstavy, aby sa aj ich história stala súčasťou tohto veľkolepého projektu.


Časové ohraničenie:

Plánovaná kanadská výstava sa začne v rôznych lokalitách v Kanade koncom jesene 2001 a bude pokračovať začiatkom roku 2002. Slovenská výstava v Bratislave bude v lete 2002. Závisí to od toho, koľko organizácií prichádza do úvahy; a tiež od konečnej dohody s partnerom na Slovensku. Sme realistickí v tom, že projekt bude zrealizovaný dobrovoľníkmi za štedrej finančnej pomoci, ktorú budeme potrebovať počas nasledujúcich 18 mesiacov.


Zdroje materiálov:

V kanadských knižniciach a archívoch sa hodnotný materiál nachádza v minimálnej miere, a preto apelujeme na organizácie i jednotlivcov, ktorí možno sú alebo nie sú si vedomí toho, že majú veľmi hodnotný kus histórie týkajúci sa Slovákov v Kanade vo svojom vlastníctve.

 

Aby bol projekt úspešný, potrebujeme pomoc

Aby bol projekt úspešný, potrebujeme finančnú i materiálnu pomoc. Akákoľvek podpora bude zaznamená vo zvláštnom Katalógu výstavy na Slovensku ako aj v novinách Kanadský Slovák. Samozrejme, že pozývame aj umelcov, sochárov, spisovateľov, fotografov a ľudí rôzneho spektra záujmov, aby sa k nám pripojili a na projekte sme pracovali spolu. Hľadáme tiež dobrovoľníkov všetkých zručností z rôznych organizácií i neorganizovaných záujemcov ochotných nám pomôcť.

   

Naša kontaktná adresa: Ondrej Miháľ

  Slovaks in Canada
  c/o  Slovak Canadian Cultural & Heritage Centre
  12 Birch Avenue
  Toronto, ON  M4V 1C8

  Tel: 001 416 939 3111

  Fax: 001 416 939 3400

  e-mail: info@slovak.com

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002