Where It All Began - Original Letter to Mr. C. Baláž

[Previous Article]  [List of Articles]  [Next Article]

Toronto, 6. 11. 1994

PhDr. Claude BALÁŽ
riaditeľ Krajanského múzea
Štefánikova ul. č. 25     
812 51 BRATISLAVA
S L O V A K I A

Vážený pán Baláž,

na základe našich predchádzajúcich rozhovorov počas môjho pobytu na Slovensku obraciam sa na Vás vo veci fotografickej výstavy Slováci v Kanade.

O realizácii tejto výstavy som informoval výkonnú  riaditeľku  Slovenskej kanadskej národnej rady pani Margaret A. Dvorsky,  honorárneho konzula Slovenskej republiky v Toronte John V. Stephensona, veľvyslanca SR v Ottawe Jána Hykiša a redaktora Kanadského Slováka Andrew  Gajdoša. Podporili túto myšlienku,  prisľúbili pomoc dokumentačno-obrazovú a čiastočne i pomoc finančnú.

V prílohe Vám posielam prospekt, ktorý  informuje o pripravovanej výstave a je určený pre kanadských Slovákov. Pre uskutočnenie ďalších prípravných prác potrebujem Vaše písomné stanovisko, ktoré by zahŕňalo Vaše predstavy o uskutočnení tejto výstavy, vzhľadom  na už uskutočnené výstavy o Slovákoch v Poľsku, Bulharsku, Maďarsku a Juhoslávii. Ďalej ma zaujíma podpora Matice slovenskej po stránke organizačnej /meno garanta za MS, priestory atď./ a finančnej.

Vaše písomné stanovisko očakávam v čo najkratšom možnom čase z dôvodu krátkeho termínu na zorganizovanie celého podujatia.

S priateľským pozdravom.

Ondrej Miháľ

Na vedomie:  Ing. Jozef Markuš, DrSc. - predseda MS
                   PaedDr. Miroslav Bielik - správca MS

[Previous Article]  [List of Articles]  [Next Article]

[SliC Project] [Overview] [Member Orgs] [New Articles]
[
Archived Articles] [Help Us]

Graphics & design of Slovaks in Canada Project pages - Sharon Tomas.
All contents for www.slovaksincanada.ca © 2002, Ondro Mihal
No part of these contents (text, graphics or photographs) can be copied in whole or in part for use elsewhere without written permission.

All comments regarding this page should be forwarded to
info@slovak.com

Last update on March 15, 2002